Organisation och personal

Simon Kärvemo

post doc. vid Institutionen för ekologi och genetik, Zooekologi

E-post:
simon.karvemo[AT-tecken]ebc.uu.se
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum EBC, Norbyv 18 D
Postadress:
Norbyv 18 D
752 36 UPPSALA

Kort presentation

Mina forskningsintressen handlar om landskapsekologi och djurarters rörelsemönster och hur detta påverkar olika typer av angrepp. För närvarande gör jag min post-dok i Höglunds lab, där jag studerar landskap, lokala- och spatiala faktorer av och hur de inverkar på spridningen av farlig svampsjukdom Chytridiomykos (Bd) som drabbar groddjur.

Jag är också involverad i biocore-gruppen SLU i Umeå där jag studerar landskap, biodiversitet och risker för barkborre-angrepp i skogsrestaureringar.

Mina kurser

Biografi

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

I defended my thesis 2015 entitled "Outbreak dynamics of the spruce bark beetle Ips typographus in time and space" at the Department of Ecology (SLU, Uppsala). In the end of 2015 i started a post-doc at the Department of Fish Wildlife and Environmental studies at SLU in Umeå, where I studied the conflict between forest pests and forest restorations. In 2016 I started a second post-doc at the current department mentioned above.

Forskning

Se engelska versionen samt publikationslista i CV

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.