Organisation och personal

Simon Kärvemo

post doc. vid Institutionen för ekologi och genetik, Zooekologi

E-post:
simon.karvemo[AT-tecken]ebc.uu.se
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum EBC, Norbyv 18 D
Postadress:
Norbyv 18 D
752 36 UPPSALA

Kort presentation

Mina forskningsintressen handlar om landskapsekologi och djurarters rörelsemönster och hur detta påverkar olika typer av angrepp. För närvarande gör jag min post-dok i Höglunds lab, där jag studerar lokala faktorer, landskap och rumsliga utbredningar groddjurspopulationer inverkar på spridningen av farlig svampsjukdom Chytridiomykos (Bd).

Jag är också involverad i biocore-gruppen SLU i Umeå där jag studerar landskap,  biodiversitet och risker för barkborre-angrepp i skogsrestaureringar.

 

 

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.