Jules Kielmann

doktorand vid Litteraturvetenskapliga institutionen

E-post:
jules.kielmann[AT-tecken]littvet.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

f. 1986

antagen till doktorandutbildning fr.o.m. 1 september 2016

Skrivarlinje prosa och poesi, projektår, Biskops Arnö (2015–2016)

Redaktör för August Strindbergs Samlade Verk vid Stockholms universitet (2013-2014)

Master of Arts i Skandinavisk litteratur- och kulturhistoria vid Freiburgs universitet, Tyskland (2013)

Bachelor of Arts i Skandinavistik och tysk litteratur vid Freiburgs universitet, Tyskland (2010)

Forskning

Avhandlingsprojekt

Amalia von Helvig (1776–1831) som författare och kulturell förmedlare mellan Sverige och Tyskland.
Ämnen: kulturell transfer och förmedling, kvinnor som professionella författare, romantik, nätverk, översättning, medeltidsreception, kulturell och nationell identitet

Forskningsintressen

Romantiken, dagböcker och självbiografier, genus- och queerteori, 1800-talet, Mare Kandre.

Publikationer

Medförfattare till Ann-Sofie Lönngred m. fl., "Makt, myter, materialitet. En flerspråkig reflektion över kunskapsproduktionens villkor i tider av politisk turbulens" /"Power, Myths, Materiality. A Multilingual Reflection over the Conditions for Knowledge Production in Times of Political Turbulence" i Lambda Nordica nr 4, 2017

Textkritisk kommentar till August Strindbergs Samlade verk 68, Tal till svenska nationen. Folkstaten. Religiös renässans. Tsarens kurir. Stockholms universitet, Stockholm 2014.

Deltagande i konferenser och workshops (urval)

1 – 7 juli 2017
Oxford International Summerschool in Digital Humanities, Oxford University, workshop om TEI (Text Encoding Initiativ), verktyg för digital publicering

14 – 17 juni 2017
Konferens ”Rethinking Scandinavia”, Center for Scandinavian Studies, Lund
Föredrag: ”une empreinte de desordre – Etnotyper och deras funktion i Lovisa Trolle-Wachtmeisters och Theresine af Ugglas’ resedagböcker”

26 april 2017
Department of Scandinavian Studies, Berkeley, University of California
Presentation av avhandlingsprojektet

13 – 14 september 2012
Konferens ”Ästhetischer Transfer: LiLi-Tagung zum Austausch ästhetischer Konzepte zwischen Skandinavien und Deutschland 1800–1914” på Freiburg Institute for Advanced Studies, Freiburg universitet, Tyskland
Föredrag: ”Dagny Juels literarisches Werk im Kontext der europäischen Décadence”

20 november – 4 december 2011
Konferens ”Der deutsch-skandinavische Kulturaustausch um 1900”, Universitet Århus, Danmark
Föredrag: ”Schwedens modernster Dichter” – Die deutschsprachige Rezeption der Werke Carl Jonas Love Almqvists im Kontext der schwedischen Almqvist-Renaissance um die Jahrhundertwende

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.