Organisation och personal

Agneta Yngve

professor vid Institutionen för kostvetenskap

E-post:
agneta.yngve[AT-tecken]ikv.uu.se
Telefon:
018-471 2369
Besöksadress:
BMC
Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 560
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Jag är lärostolsprofessor i Kostvetenskap, särskilt måltidsforskning, med placering vid Institutionen för Kostvetenskap. Jag har publicerat över 200 vetenskapliga artiklar, varav 100 originalartiklar, många ledare, översiktsartiklar, bokkapitel och andra publikationer.

Min forskning ryms inom det breda området folkhälsonutrition, professionell utveckling inom nutrition, monitorering och främjande av bra matvanor och fysisk aktivitet samt policyaspekter.

Mina kurser

Biografi

Jag är lärostolsprofessor i Kostvetenskap, särskilt måltidsforskning, med placering vid Institutionen för Kostvetenskap. Jag har publicerat över 200 vetenskapliga artiklar, varav 100 originalartiklar, många ledare, översiktsartiklar, bokkapitel och andra publikationer. Jag var chefredaktör för tidskriften Public Health Nutrition, som utges av Cambridge University Press, under perioden 2007-2012.

Forskningen har haft en bred anklang inom nutrition, med publikationer om barn och matvanor, barns tillväxt, frukt och grönsaksintag hos barn och deras mammor, överviktsforskning, professionell utveckling inom nutrition och promotion av bra matvanor och fysisk aktivitet samt policyfrågor på internationell och nationell nivå. Jag innehar för närvarande en fast position som fakultetsprofessor vid Institutionen för Kostvetenskap, BMC, Uppsala Universitet och har tidigare tillbringat över tre år som fakultetsprofessor i måltidskunskap vid Restaurang- och Hotellhögskolan, Örebro Universitet, tre år som professor vid Högskolen i Oslo og Akershus och dessförinnan 26 år som enhetschef vid Karolinska Institutet, Institutionen för Biovetenskaper och Näringslära.

Jag har lett ett tiotal EU-projekt med medel från direktoratet för Hälsa och Konsument samt från direktoratet för Kultur och utbildning samt varit work package ledare för flera projekt med medel från ramprogrammen. Jag har och har haft uppdrag som utvärderare av EU-finansierade projekt och dessutom utvärderat ansökningar till Horizon 2020. Jag har en nutritionistutbildning, en fil mag i nutrition från Stockholms Universitet, en magisterexamen i medicinsk vetenskap, folkhälsa från Karolinska Institutet, samt en medicine doktorsexamen och docentkompetens från Karolinska Institutet. Jag har tillbringat forskningsperioder vid Griffith University, Queensland, Australien och vid Children's Nutrition Research Centre, Baylor College of Medicine i Houston, Texas, USA och är adjungerad faculty vid Arizona State University sedan 2010.

Jag har ett utbrett nätverk internationellt och nationellt, har tidigare samordnat ett nätverk i folkhälsonutrition i Europa och varit Director för ett WHO collaborating centre i fyra år samt varit temporary advisor vid WHO Europa.

Jag har handlett fem doktorander till disputation, vara fyra som huvudhandledare och handleder för närvarande tre doktorander, två som huvudhandledare och en som bihandledare. Jag har varit handledare för en postdoktor från universitetet i Granada.

Jag hyser ett stort intresse av frukt och grönsaksintag, skolmåltiders utformning och sammansättning, liksom av äldres måltider och är ledamot av Måltidsakademin och sedan några år medlem i Livsmedelsverkets expertgrupp för nutrition och folkhälsa. Jag är medlem i styrelsen för STINT, Stiftelsen för Internationalisering av Högre Utbildning och Forskning. Jag är ordinarie ledamot i Regionala Etikprövningsnämnden, Uppsala och i The Scientific Committee for the Foundation of the Mediterranean Diet, med säten i Barcelona och Rom. Jag har haft uppdrag som opponent och examinator vid doktorandexaminationer i Sverige, Irland, Norge, Spanien och Belgien. Jag har också regelbundet utfört utvärderingsuppdrag vad gäller högre utbildning i Portugal. Jag har också samordnat en grupp som utvärderade systemet för att utvärdera forskare på Isländska universitet och högskolor. Jag sitter i editorial board för den ryska tidskriften Human Ecology.


Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.