Organisation och personal

Ibrahim Alaff

universitetsadjunkt vid Institutionen för teknikvetenskaper, Kvalitetsteknik

E-post:
Ibrahim.Alaff[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
076-4146106
Besöksadress:
Cramérgatan 3
Postadress:
Campus Gotland
621 67 VISBY

universitetsadjunkt vid Institutionen för teknikvetenskaper, Industriell teknik

E-post:
ibrahim.alaff[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
076-4146106
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.