Organisation och personal

Peter Sjögårde

doktorand vid Institutionen för ABM

E-post:
peter.sjogarde[AT-tecken]abm.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsv. 3H
751 26 Uppsala
Postadress:
Box 625
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Peter Sjögårde is doctoral student in Library and information studies. He is experienced within bibliometrics, studying the publication output, citation impact and collaboration dynamics within the research community. 

Mina kurser

Forskning

Utveckling och validering av metoder för beskrivande bibliometri

Bibliometri, det kvantitativa studiet av publikationssamlingar, används bland annat för att ta fram information om forskningens processer, utveckling och dynamik. Denna information kan användas av forskare för att få en överblick av sina respektive forskningsområden eller av policyskapare på olika nivåer för att exempelvis se utveckling över tid eller relationer mellan forskare i olika delar av världen. Algoritmiska metoder för att klassificera och visualisera forskning har funnits i mer än ett halvt sekel, men teknikutvecklingen har på senare tid öppnat för mer avancerade och storskaliga analyssystem. Exempelvis genom algoritmisk klassifikation av forskningsartiklar i omfattande globala databaser som Web of Science och Scopus. Existerande klassifikationer i dessa databaser är utförda på tidskriftsnivå och indelar tidskrifterna mycket grovt. Sådana klassifikationer kan endast användas för studier på en övergripande nivå och medför inte möjligheter till studier av forskning på mer finindelade nivåer. Nya metoder har kommit att underlätta sådana studier. Vidare medför övergripande och heltäckande system, i relation till lokala, bättre förutsättningar att studera relationer mellan forskningsområden, identifiera växande forskningsområden eller studera interaktion mellan forskare inom olika områden. Sådana studier ställer dock krav på systemets infrastruktur vad gäller exempelvis ämnesmässig differentiering, unik identifiering av forskare och eller forskargrupper, praktisk tillämpbarhet såsom möjligheter till att ”zooma” mellan olika nivåer, automatisk tilldelning av innehållsbeskrivande termer till klasser av publikationer (etikettering), m.m. De globala databaserna tillhandahåller inte en färdig infrastruktur som tillgodoser dessa behov. Avhandlingsprojektet syftar till att bidra till utvecklingen av metoder som förädlar och kompletterar infrastrukturen för att tillgodose dessa behov, exempelvis metoder för etikettering av hierarkiska klassifikationer eller identifiering av forskargrupper. Målsättningen är att på så sätt förbättra förutsättningarna att besvara frågeställningar kring forskningens processer, utveckling och dynamik. 

 

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.