Organisation och personal

Marianne Rödvei Aagaard

universitetsadjunkt vid Företagsekonomiska institutionen

Besöksadress:
Ekonomikum, Kyrkogårdsg. 10, ingång C
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Jeg er utdannet jurist fra Universitetet i Tromsø hvor jeg avla avsluttende eksamen høst 2010.

I 2011 var jeg advokatfullmektig ved Barentz advokat i Tromsø hvor jeg i hovedsak hadde prosedyreoppdrag innenfor kontraktsrett og fast eiendoms rettsforhold.

Fra januar 2012 har jeg vært ansatt som advokatfullmektig hos Wikborg Rein i Bergen, også her er jeg tilknyttet firmaets prosedyregruppe.

Fra januar 2014 har jeg permisjon fra Wikborg Rein og er ansatt ved Universitetet i Bergen som stipendiat (doktorand). Avhandlingen leveres 31. desember 2017.

Høsten 2016 er jeg gjesteforsker ved den juridiske institusjonen ved Uppsala Universitet.

Forskning

Emnet for avhandlingen er tingsrettslige (sakrättsliga) virkninger av obligasjonsrettslig ugyldighet. Formålet er å gi en fremstilling av hvilke rettsvirkninger ulike avtalerettslige ugyldighetsgrunner gir, både mellom avtalens parter og overfor ulike tredjemenn.

I forholdet mellom partene ligger hovedfokus på spørsmålet om den enkelte ugyldighetsgrunnen danner grunnlag for et restitusjonskrav (återgång), men også spørsmålet om det aktuelle restitusjonskravet er gjenstand for foreldelse (preskription). Dersom ugyldigheten danner grunnlag for et restitusjonskrav oppstår det også spørsmål om hvordan dette kravet forholder seg overfor ulike tredjemenn, for eksempel medkontrahentens konkursbo eller senere erververe.

Ugyldighetsgrunnene som undersøkes er de alminnelige tilblivelsesmanglene i avtaleloven, umyndighet og disposisjoner inngått under påvirkning av alvorlig sinnslidelse, forutsetningslæren, avtaler i strid med lov eller ærbarhet (pactum turpe) og avtaleloven § 36.

Jeg har anlagt en skandinavisk tilnæriming med utstrakt bruk av svenske og danske rettskilder, og målet er at avhandlingen i tillegg til redegjørelsen for norsk rett skal gi betydelige bidrag til redegjørelsen for de aktuelle problemstillingene også etter svensk og dansk rett.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.