Lars-Gunnar Andersson

professor emer. vid Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg

E-post:
lars-gunnar.andersson[AT-tecken]sprakochfolkminnen.se
Besöksadress:
von Kraemers allé 21, Arkivcentrum
Postadress:
Box 135
751 04 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.