Organisation och personal

Per Söderbäck

projektassistent vid Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad materialvetenskap

Mobiltelefon:
070-6623336
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.