Ci Song

postdoktor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Molekylär epidemiologi

E-post:
ci.song[AT-tecken]medsci.uu.se
Besöksadress:
Epihubben, MTC-huset
Dag Hammarskjölds väg 14B, bv
751 85 Uppsala
Postadress:
EpiHubben, MTC-huset
751 85 Uppsala

post doc. vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Medicinsk genetik och genomik; Forskargrupp Marcel den Hoed

E-post:
ci.song[AT-tecken]igp.uu.se
Besöksadress:
BMC
Husargatan 3
751 22 Uppsala
Postadress:
Box 815
751 08 Uppsala

Nyckelord: population genetics cardiovascular disease platelet reactivity causal variants mendelian randomization

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.