Organisation och personal

Sandra Berg

amanuens vid Matematiska institutionen

E-post:
sandra.berg[AT-tecken]math.uu.se
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1, Hus 1, 5 och 7
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.