Korbinian Breinl

postdoktor vid Institutionen för geovetenskaper, Luft-, vatten- och landskapslära; Hydrologi

E-post:
korbinian.breinl[AT-tecken]geo.uu.se
Besöksadress:
Geocentrum, Villav. 16
752 36 Uppsala
Postadress:
Villav. 16
752 36 UPPSALA

Kort presentation

Postdoktor i Socio-Hydrology. Vetenskapliga intressen: hydrologiska extremer (översvämningar och torka), klimatförändringar, samhällsförändringar, osäkerhet

Mina kurser

Biografi

Jag tog min Master i Naturgeografi (huvudämne), Fysik och Klimatologi på Ludwig-Maximilian Universität München 2008 och sedan jobbade jag i tre år i försäkringsindustrin (Allianz Reinsurance) med att utveckla modeller för katastrofrisker med fokus på översvämningar i stor skala. 2011 fick jag ett stipendium av Europakommissionens Marie-Curie Initital Training Network (ITN) ”Changes” för att genomföra mina doktorandstudier om översvämningsrisker i bergsregioner med hänsyn till klimatförändringar. Studierna inbegrep utbyte med Nederländerna (University of Twente) och Tyskland.

2016 började jag min Postdoc på Geocentrum på Uppsala Universitet, där jag arbetar tillsammans med Professor Giuliano Di Baldassarre. Mitt fokus ligger på hydrometeorologiska extremer under nuvarande och framtida klimatförutsättningar. Jag arbetar med hydrologisk inverkansbedömning och extremvärdesanalys runt om i världen.

Med min forskning vill jag bidra till en bättre förståelse av framtida förändringar och uttveckla hållbara strategier för att skydda samhället mot översvämningar och torka eller skader och därmed förluster inom jordbruket. Jag vill också påtagligt bidra till utbildningen av nästa generation unga forskare och yrkesverksamma inom miljö- och sammhällsfrågor.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.