Ida Ohlsson Al Fakir

forskare vid Historiska institutionen, Hugo Valentin-centrum

E-post:
ida.alfakir[AT-tecken]valentin.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3D, 1 tr
Postadress:
Box 521
751 20 Uppsala

Kort presentation

Min forskning behandlar frågor om tillhörighet och hur tillhörighet – medborgarskap – formas i relation till främlingskap. I fokus står svensk politik och praktik gentemot romer samt välfärdsstatens formering och dess relation till medicinhistoriska och vetenskapshistoriska processer. Mitt nuvarande projekt handlar om Svenska kyrkans praktiska och diskursiva arbete med olika kategorier av medborgare och främlingar i början av 1900-talet.

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Biografi

Min avhandling behandlar Zigenarundersökningen, en socialmedicinsk studie av svenska romer som genomfördes på 1960-talet. Avhandlingen tilldelades Linnéakademiens Forskningsstiftelses pris för bästa avhandling 2015. Jag har tidigare forskat om Svenska kyrkans förhållande till romer och romanigrupper under första halvan av 1900-talet.

Utöver mitt forskningsarbete fungerar jag som koordinator för forskargruppen NAMIS - Nationella minoriteter i Sverige vid Hugo Valentin centrum, samt ordförande för ALV - Arbetet för lika villkor - vid Historiska institutionen. Jag är även medlem i referensgruppen för det internationella forskarnätverket RORHIN - Romers och resandes historia i Norden.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.