Organisation och personal

Camilla Zetterberg

Kort presentation

Arbetar med undervisning i informationskompetens och referenshantering på alla nivåer.

Erbjuder enskild handledning i referenshanterinsgprogram (Zotero, EndNote och Mendeley) samt program för kvalitativ dataanalys (NVivo).

Nyckelord: bibliotekarie librarian endnote zotero mendeley nvivo

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.