Organisation och personal

Steffen Böhm

gästprofessor vid Institutionen för teknikvetenskaper, Industriell teknik

E-post:
S.Boehm[AT-tecken]exeter.ac.uk
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.