Astrid Raidl

systemadministratör vid Institutionen för informationsteknologi

E-post:
astrid.raidl[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 2986
Besöksadress:
Rum POL 4107 ITC, hus 1,2,4 Lägerhyddsv. 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Systemadministratör med tonvikt på Linux-systemen.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.