Organisation och personal

Lisa Åkerlund

gästdoktorand vid Institutionen för kemi - BMC, Organisk kemi; Gogoll grupp

Mobiltelefon:
073-5078359
Besöksadress:
Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 576
75123 Uppsala

doktorand vid Institutionen för teknikvetenskaper, Nanoteknologi och funktionella material

E-post:
Lisa.Akerlund[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3381
Mobiltelefon:
073-5078359
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.