Organisation och personal

Emma Holmberg

ekonom (Tjänstledig) vid Institutionen för teknikvetenskaper, Administration och service

E-post:
Emma.Holmberg[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 5822
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA
Tjänstledig:
2017-09-01 - 2018-08-31

vik. ekonomisamordnare vid Institutionen för psykologi

E-post:
emma.holmberg[AT-tecken]psyk.uu.se
Telefon:
018-471 2253
Besöksadress:
Von Kraemers allé 1A och 1C
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 1225
751 42 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.