Organisation och personal

Rebecka Husdal

doktorand vid Centrum för klinisk forskning, Västerås

E-post:
rebecka.husdal[AT-tecken]regionvastmanland.se
Besöksadress:
Ingång 29
Västmanlands sjukhus Västerås
Postadress:
Västmanlands sjukhus Västerås
721 89 Västerås

doktorand vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Klinisk diabetologi och metabolism

E-post:
rebecka.husdal[AT-tecken]medsci.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, Ing. 40, 5 tr
75185 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, Ing 40, 5 tr
75185 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.