Rebecka Husdal

postdoktor vid Centrum för klinisk forskning, Västerås

E-post:
rebecka.husdal[AT-tecken]regionvastmanland.se
Besöksadress:
Ingång 29
Västmanlands sjukhus Västerås
Postadress:
Västmanlands sjukhus Västerås
721 89 Västerås

forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Klinisk diabetologi och metabolism

E-post:
rebecka.husdal[AT-tecken]medsci.uu.se
Besöksadress:
Centrum f klinisk forskning, ing 29
721 89 Västerås
Postadress:
Centrum f klinisk forskning, ing 29
721 89 Västerås

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.