Organisation och personal

Ståle Holgersen

universitetslektor vid Kulturgeografiska institutionen

E-post:
stale.holgersen[AT-tecken]kultgeog.uu.se
Telefon:
018-471 7956
Besöksadress:
Ekonomikum, Kyrkogårdsg. 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Holgersen är för närvarande post-doc (Wallanderstipendiat) vid IBF, Uppsala universitet. He disputerade i kultur och ekonomisk geografi vid Lunds Universitet 2014. Efter hans Masterexamen från Universitetet i Bergen, Norge (2007) arbetade han tre år som kommunal stadsplanerare i Bergen.

Forskningsintressen inkluderar stadsplanering och utveckling, social och ekonomisk geografi, och hållbar utveckling. Han har forskat på städer i Sverige, Norge och England.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.