Jin Moen

samverkansledare vid Uppsala universitet Innovation (UU Innovation)

E-post:
jin.moen[AT-tecken]uuinnovation.uu.se
Telefon:
018-471 7270
Besöksadress:
Dag Hammarskjöldsv.38, Innovation Hub Uppsala
Postadress:
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala

föreståndare vid Uppsala universitet Innovation (UU Innovation), Programkontoret Internet of Things

Besöksadress:
ITC, hus 1,2,4
Lägerhyddsv. 2,
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Programchef för det strategiska innovationsprogrammet Internet of Things Sverige (IoT Sverige).

Tvärdisciplinär samverkansledare med inriktning mot teknik och naturvetenskap. Erfarenhet av kommersialisering av forskningsresultat, produktutveckling och entreprenörskap såväl som innovationssystemet och forskningsinstitut. Utbildad civilingenjör i teknisk fysik från KTH, danspedagog från Dans och cirkushögskolan samt teknologie doktor i människa-datorinteraktion från KTH.

Pressmeddelande

Nyckelord: internet of things vinnova iot offentlig sektor strategiskt innovationsprogram digitalisering programchef samhällsnytta

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.