Organisation och personal

Daniel Finnbogason

forskningsassistent vid Institutionen för freds- och konfliktforskning

E-post:
daniel.finnbogason[AT-tecken]pcr.uu.se
Telefon:
018-471 7596
Besöksadress:
Gamla Torget 3, 1tr
753 20 Uppsala
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Daniel Finnbogason är forskningsassistent i forskningsprojektet "Fredling lösning av jihadistkonflikter? Religion, inbördeskrig och utiskter för fred." Daniel tog sin masterexamen i freds- och konfliktstudier vid Institutionen för freds- och konfliktforskning på Uppsala universitet 2015. Hans forskningsintressen inkluderar islamistiska väpnade konflikter, konfliktlösning, terrorism och kontraterrorism.

Mina kurser

Biografi

Mitt arbete i "Fredlig lösning av jihadistkonflikter?" består av projektadministration och koordinering samt forskningsrelaterade uppgifter såsom forskningsassistans, kodning och självständig och gemensam forskning.

Utbildning och tidigare erfarenhet

  • Forskningsassistent på Institutionen för freds- och konfliktstudier, Uppsala universitet 2015
  • Forskningsassistent/biträdande sekreterare i Sverige, Nato och säkerheten 2015
  • Masterexamen i freds- och konfliktstudier, Uppsala universitet 2015
  • Praktikant på Försvarsavdelningen, Sveriges ambassad i Singapore 2014
  • Kandidatexamen i freds- och konfliktstudier och statsvetenskap, Uppsala universitet 2013
  • Praktikant på Enheten för säkerhetspolitik, Utrikesdepartementet 2013

Forskning

Mitt huvudsakliga forskningsområde är religiöst definierade väpnade konflikter, det vill säga väpnade konflikter som involverar våldsamma grupper vilka framför explicit religiösa politiska krav. Inom denna större kontext fokuserar jag på islamistiska väpnade konflikter samt frågor såsom konfliktlösning, terrorism och kontraterrorism.

Blogposter, debattartiklar och rapporter

Finnbogason, D. & Svensson, I. (2017). Why have there been no jihadist civil wars in Southeast Asia? Sustainable Security, 6 september.

Finnbogason, D. & Svensson, I. (2016). Jihadism utan gränser. Mänsklig Säkerhet, 16 september.

Finnbogason, D. (2016). Nya förhoppningar om fred i Filippinerna? Mänsklig Säkerhet, 21 juni.

Blix, H., Ekéus, R., Hirdman, S., Oscarsson, S., Schori, P., Åkerström, L. & Ingelstam, L. (huvudsekreterare) (2016). Sverige, Nato och säkerheten: betänkande från Natoutredningen. Celanders förlag.

Finnbogason, D. (2015). Lägesuppdatering om Sydkinesiska sjön och pirater i Malackasundet. Tidskrift i sjöväsendet, N:r 1 2015, 66-72.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.