Margareta Tillberg

universitetslektor vid Konstvetenskapliga institutionen

E-post:
margareta.tillberg[AT-tecken]konstvet.uu.se
Telefon:
018-471 4146
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 H
752 38 Uppsala
Postadress:
Box 630
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Margareta Tillberg är en internationellt prisbelönt forskare som sedan 1 januari 2016 är anställd som universitetslektor i konstvetenskap vid Uppsala universitet.

Nyckelord: mänskliga rättigheter genus konstvetenskap forskare universitetslektor margareta tillberg konstvetenskapliga institutionen designhistoria modernism vardagsliv färg globalitet ergonomi kulturstudier (post-)kolonialism ryska avantgardet kalla kriget människa-maskin (konst-)hantverk

Mina kurser

Biografi

Om mig

Docent, Fil. dr., Fil. mag., Konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. Fil. kand. i ryska (språk, litteratur, samhälle) och socialantropologi, Stockholms universitet. Diplom Pusjkininstitutet Moskva. Doktorandstudier i konst- och arkitekturhistoria vid Moskvas arkitekturinstitut (MARKhI), Moskvas Statliga universitet (MGU), Leningrads universitet (LGU), och Akademie der Künste Berlin. Masterstudier på Konstfack.

Undervisning

Margareta Tillberg undervisar på alla nivåer. På grundnivå: samtida teoribildning, konstbegreppet, världsutställningar samt design, konsthantverk, arkitektur. Hon är kursansvarig för och undervisar på Generaliakursen: teori och metod på avancerad nivå. Innan Margareta kom till Uppsala rektryterades hon för att bygga upp kulturstudier, samt design- konst och arkitekturhistoria på Designprogrammet för Hållbar Utveckling vid Högskolan i Växjö, idag Linnéuniversitetet. Hon värvades för undervisning på Bauhaus Universität i Weimar, vikarierade som professor i konstvetenskap vid Karlstads universitet, och har även undervisat på Konstfackskolan, Helsingfors Konstakademi och på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

“Det är ett stort privilegium att få undervisa.”

Forskning

Margareta Tillberg har en sexårig forskningsvistelse (inklusive fellowship) vid Max Planck-institutet för vetenskapshistoria i Berlin. I Berlin deltog hon även aktivt vid Humboldt-universitetet på medieforskaren Friedrich Kittlers seminarier, liksom där även Technisches Bild på Avdelningen för kulturteknik. MT var anställd som seniorforskare på CBEES vid Södertörns högskola, på Konstvetenskapliga institutionen, och på Institutionen för Kultur och estetik vid Stockholms universitet, samt var forskarassistent på Avdelningen för Teknik, Filosofi – och Vetenskapshistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm (KTH). Sin doktorandutbildning genomförde hon parallellt på Stockholms universitet och olika institutioner i Ryssland (Moskvas universitet, Moskvas arkitekturinstitut och Ryska Vetenskapsakademien och Leningrads universitet).
Margareta Tillbergs doktorsavhandling Coloured Universe and the Russian Avant-Garde. Matiushin on Colour Vision in Stalin's Russia 1932 (Stockholm University 2003) fokuserar på färg och seende i det ryska avantgardet, med rötter i tyskspråkig vetenskap från 1830-1920-talet. Boken bygger på ett omfattande arkivstudium. Studiens olika perspektiv är seendet som kultur, som hård vetenskap, och esoterisk andlighet, i det allt hårdare kulturklimatet efter bolsjevikernas maktövertagande 1917, med tilltagande ideologisk monokultur och censur. För ett tema i boken vann hon First Prize for Best Student Paper in the Humanities på AIC Color 2001. The 9th Congress of the International Color Association, i Rochester, N.Y. och i bokens efterföljd öppnades Matiusjins Hus–Dom Matiushina, en filial till Ryska museet i Sankt Petersburg. Coloured Universe utkom på NLO 2008.

Forskningsintressen är 1900-talets konst och design i Ryssland och Europa.

  • Ryska avantgardet före andra världskriget
  • Design och industriproduktion i Sovjetunionen under kalla kriget
  • Ergonomi (användarvänlighet) i förhållandet människa–maskin
  • Färg och varseblivning i teori och praktik
  • Konst som frizon

Margareta Tillberg har hållit gästföreläsningar och konferenspresentationer på MIT Massachussetts Institute of Technology, Duke University, Oxford University; I Berlin på: Humboldt-universität, Freie Universität, Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, Peter Szondi-Institut, Technische Universität, Haus der Kulturen der Welt, samt i Bern, Hamburg, Sheffield, Falmouth, Paris, Ufa, Odessa, Köpenhamn, Oslo, Helsingfors, Austin Texas, Atlanta Georgia, Philadelphia och Rochester N.Y.

MT har erhållit anslag från Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond; publicerat en rad essäer i utställningskataloger, samlingsvolymer, tidskrifter och dagspress. Hon har producerat utställningar på Kulturhuset i Stockholm, och är co-founder till Art Laboratory Berlin,

Publikationer och annan information kan laddas ner från länkarna nedan:

Publikationer via Swepub: Kungliga Biblioteket

Abstract av avhandlingen Coloured Universe and the Russian Avant-Garde... (2003)

Recension av Coloured Universe and the Russian Avant-Garde... (2003)

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.