Margareta Tillberg

universitetslektor vid Konstvetenskapliga institutionen

E-post:
margareta.tillberg[AT-tecken]konstvet.uu.se
Telefon:
018-471 4146
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 H
752 38 Uppsala
Postadress:
Box 630
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Margareta Tillberg är en internationellt prisbelönt forskare som sedan 1 januari 2016 är anställd som universitetslektor i konstvetenskap vid Uppsala universitet.

Nyckelord: mänskliga rättigheter genus konstvetenskap forskare universitetslektor margareta tillberg konstvetenskapliga institutionen designhistoria modernism vardagsliv färg globalitet ergonomi kulturstudier (post-)kolonialism ryska avantgardet kalla kriget människa-maskin (konst-)hantverk

Mina kurser

Biografi

Om mig

Docent, Fil. dr., Fil. mag., Konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. Fil. kand. i ryska (språk, litteratur, samhälle) och socialantropologi, Stockholms universitet. Diplom Pusjkininstitutet Moskva. Doktorandstudier i konst- och arkitekturhistoria vid Moskvas arkitekturinstitut (MARKhI), Moskvas Statliga universitet (MGU), Leningrads universitet (LGU), och Akademie der Künste Berlin. Masterstudier på Konstfack.

Undervisning

Margareta Tillberg undervisar på alla nivåer. På grundnivå samtida teoribildning, konstbegreppet, världsutställningar samt design, konsthantverk, arkitektur med fokus på Sverige, och ansvarar för och undervisar på Generaliakursen: teori och metod på avancerad nivå. Innan hon kom till Uppsala rektryterades hon för att bygga upp kulturstudier, samt design- konst och arkitekturhistoria på Designprogrammet för Hållbar Utveckling som inrättades 2001 vid Högskolan i Växjö, idag Linnéuniversitetet. Hon värvades för undervisning på Bauhaus Universität i Weimar, vikarierade som professor i konstvetenskap vid Karlstads universitet, undervisat på Konstfack, Helsingfors Konstakademi och på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

“Det är ett stort privilegium att få undervisa.”

Forskning

Margareta Tillberg har en sexårig forskningsvistelse (inklusive fellowship) vid Max-Plack Institut für Wissenschaftsgeschichte Berlin (MPIWG) samt längre pre-doktorala forskningsvistelser i Ryssland (Moskva, Leningrad/Sankt Petersburg). I Berlin deltog hon även aktivt vid Humboldt-universitetet på medieforskaren Friedrich Kittlers seminarier, liksom där även Technisches Bild på Avdelningen för kulturteknik. MT var anställd som seniorforskare på CBEES vid Södertörns högskola, på Konstvetenskapliga institutionen, och på Institutionen för Kultur och estetik vid Stockholms universitet, samt var forskarassistent på Avdelningen för Teknik, Filosofi – och Vetenskapshistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm (KTH).

Margareta Tillbergs doktorsavhandling (Stockholm University 2003) bygger på ett omfattande arkivstudium. Fokus var färg och färgseende i det ryska avantgardet på 1910-30-talet utifrån olika perspektiv: som kultur, som vetenskap, och som andlighet, med rötter i tyskspråkig färgvetenskap från 1800 och framåt. För ett tema i boken vann hon First Prize for Best Student Paper in the Humanities. “The Russian Avant-Garde and Color as Worldview” på AIC Color 2001. The 9th Congress of the International Color Association, i Rochester, N.Y. Tillberg genomförde sina doktorandstudier på Stockholms universitet parallellt med omfattande arkivstudier i ett Ryssland som Svetlana Aleksijevitj beskriver i boken Tiden second hand. Doktorsavhandlingen har även publicerats som bok på ryska på det prestigefyllda förlaget Novoe Literaturnoe Obozrenie, NLO. I bokens efterföljd grundades ett nytt museum Dom Matiushin, uppkallat efter huvudkonstnären i avhandlingen Mikhail Vasilevich Matiushin som en filial till Ryska museet i Sankt Petersburg.

Margareta Tillbergs intresse för gränsöverskridande kulturtekniker och sinnenas historik har gjort att hon alltsedan avhandlingen har ägnat sig åt estetik, teknik och designhistoria med brett anlagda perspektiv. Alltid med ett genomgående genus- och maktperspektiv och med mänsklig värdighet och rättigheter som utgångspunkt. Viktiga forskningsfrågor: Vad händer när man möter andra kulturer med andra värderingssystem? Hur översätter man kulturyttringar från andra geografier, på ett begripligt sätt - utan att relativisera? Hur har omsorgen om människan tagit sig uttryck i olika tider och kulturer?

Forskningsintressen:

  • Ryska avantgardet
  • Design och industriproduktion för välfärd och identitet
  • Ergonomi - arbetspsykologi
  • Gränssnittet människa–maskin
  • Handens och sinnenas kultur
  • Färgens estetik och praktik
  • Mänsklig värdighet och frizoner för skapande under diktatur

Margareta Tillberg har hållit gästföreläsningar och konferenspresentationer på MIT Massachussetts Institute of Technology, Duke University, Oxford University; I Berlin på: Humboldt-universität, Freie Universität, Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, Peter Szondi-Institut, Technische Universität, Haus der Kulturen der Welt, samt i Bern, Hamburg, Sheffield, Falmouth, Paris, Ufa, Odessa, Köpenhamn, Oslo, Helsingfors, Austin Texas, Atlanta Georgia, Philadelphia och Rochester N.Y.

MT har organiserat utställningar, konferenser och sessions, modererat, föreläst och publicerat sig såväl på svenska som internationellt, och har som projektledare erhållit forskningsanslag bl a från Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond, och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Hon har även arbetat med samtida konst bland annat som grundare av Art Laboratory Berlin. Kulturskribent i bl a Bang, Artes, Ord och bild, Paletten, Aftonbladet och Dagens Nyheter.

Publikationer och annan information kan laddas ner från länkarna nedan:

Publikationer via Swepub: Kungliga Biblioteket

Abstract av avhandlingen Coloured Universe and the Russian Avant-Garde... (2003)

Recension av Coloured Universe and the Russian Avant-Garde... (2003)Ryska avantgardet

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.