Organisation och personal

Margareta Tillberg

universitetslektor vid Konstvetenskapliga institutionen

E-post:
margareta.tillberg[AT-tecken]konstvet.uu.se
Telefon:
018-471 4146
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 H
752 38 Uppsala
Postadress:
Box 630
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Margareta Tillberg är en internationellt prisbelönt forskare som sedan 1 januari 2016 är anställd som universitetslektor i konstvetenskap vid Uppsala universitet.

Nyckelord: mänskliga rättigheter genus konstvetenskap forskare universitetslektor margareta tillberg konstvetenskapliga institutionen designhistoria modernism vardagsliv färg globalitet ergonomi kulturstudier (post-)kolonialism ryska avantgardet kalla kriget människa-maskin (konst-)hantverk

Mina kurser

Biografi

Om mig

Docent, Fil. dr., Fil. mag., i konstvetenskap vid Stockholms universitet, där hon även är fil. kand. i ryska (språk, litteratur, samhälle) och socialantropologi. Diplom Pusjkininstitutet. Doktorandstudier och arkivforskning i Ryssland. Masterstudier på Konstfack.

Undervisning

Margareta Tillberg undervisar på alla nivåer. På grundnivå samtida teoribildning, konstbegreppet, världsutställningar samt design, konsthantverk, arkitektur med fokus på Sverige, och ansvarar för och undervisar på Generaliakursen: teori och metod på avancerad nivå. Innan hon kom till Uppsala byggde hon upp kulturstudier och design- konst och arkitekturhistoria på Designprogrammet för hållbar utveckling som inrättades 2001 vid Högskolan i Växjö, idag Linnéuniversitetet. Hon värvades för undervisning på Bauhaus Universität i Weimar, och vikarierade som professor i konstvetenskap vid Karlstads universitet.

“Det är ett stort privilegium att få undervisa.”

Forskning

Margareta Tillberg har en sexårig forskningsvistelse (inklusive fellowship) vid Max-Plack Institut für Wissenschaftsgeschichte Berlin (MPIWG) samt längre pre-doktorala forskningsvistelser i Ryssland. I Berlin deltog hon även aktivt vid Humboldt-universitetet på medieforskaren Friedrich Kittlers seminarier, liksom där även Technisches Bild på Avdelningen för kulturteknik. MT var anställd som seniorforskare på CBEES vid Södertörns högskola, och på Institutionen för Kultur och estetisk vid Stockholms universitet, samt var forskarassistent på Avdelningen för Teknik, Filosofi – och Vetenskapshistoria vid KTH.

Margareta Tillbergs avhandling (2003) bygger på ett omfattande arkivstudium, och problematiserade färg och färgseende i det ryska avantgardet på 1910-30-talet som kultur och vetenskap och andlighet, med rötter i tyskspråkig färgvetenskap från 1800 och framåt. För ett tema i boken vann hon First Prize for Best Student Paper in the Humanities. “The Russian Avant-Garde and Color as Worldview” på AIC Color 2001. The 9th Congress of the International Color Association, i Rochester, N.Y. Tillberg genomförde sina doktorandstudier på Stockholms universitet parallellt med omfattande arkivstudier i ett Ryssland som Svetlana Aleksijevitj beskriver i boken Tiden second hand. Avhandlingen har även publicerats på ryska. I dess efterföljd öppnade 2006 Dom Matiushin ett museum uppkallat efter huvudkonstnären i avhandlingen som en filial till Ryska museet.

MTs intresse för gränsöverskridande kulturtekniker och sinnenas historik har gjort att hon alltsedan avhandlingen har ägnat sig åt designhistoria med brett anlagda perspektiv.

Viktiga forskningsfrågor:

  • Design för välfärd och identitet
  • Ergonomi
  • Gränssnittet människa–maskin
  • Färgens estetik

– alltid med ett genomgående genus- och maktperspektiv och med mänsklig värdighet och rättigheter som utgångspunkt. Hur har omsorgen om människan tagit sig uttryck i olika tider och kulturer?

Hon har även arbetat med samtida konst bland annat som grundare av Art Laboratory Berlin.

Margareta Tillberg har hållit gästföreläsningar och konferenspresentationer på MIT, Duke, Oxford; Berlin: Humboldt-universität, Freie Universität, Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, Peter Szondi-Institut, Technische Universität, Haus der Kulturen der Welt, samt i Bern, Hamburg, Sheffield, Falmouth, Paris, Ufa, Odessa, Köpenhamn, Oslo, Helsingfors, Austin Texas, Atlanta Georgia, Philadelphia och Rochester N.Y.

MT har organiserat utställningar, konferenser och sessions, modererat, föreläst och publicerat sig såväl på svenska som internationellt, och har som ensam sökande erhållit forskningsanslag bl a från Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond, och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Kulturskribent sedan 1987 i bl a Bang, Ord och bild, Aftonbladet och Dagens Nyheter.

Publikationer

Publikationer via Swepub: Kungliga Biblioteket

Abstract av avhandlingen Coloured Universe and the Russian Avant-Garde... (2003)

Recension av Coloured Universe and the Russian Avant-Garde... (2003)

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.