Jenny Carlsson

doktorand vid Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik

E-post:
Jenny.Carlsson[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 2737
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv. 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Kort presentation

Doktorand i hållfasthetslära vid avdelningen för Tillämpad Mekanik och Institutionen för Teknikvetenskaper. Min forskning är inriktad mot att utveckla numeriska verktyg för analys av snabba brott i framförallt trä och ben.

Mina kurser

Biografi

2012 M.Sc. Tillämpad Mekanik, Chalmers Tekniska Högskola.


Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.