Jenny Carlsson

doktorand vid Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik

E-post:
Jenny.Carlsson[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 2737
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv. 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Kort presentation

Doktorand i hållfasthetslära vid Institutionen för Teknikvetenskaper. I mitt forskningsprojekt arbetar jag med att utveckla och undersöka numeriska modeller för analys av snabba brott i porösa material, framförallt trä och ben.

Mina kurser

Biografi

2012 M.Sc. Tillämpad Mekanik, Chalmers Tekniska Högskola.


Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.