Anna Diez Escudero

stipendiat vid Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad materialvetenskap

E-post:
Anna.Diez[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 5859
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

postdoktor vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Ortopedi

E-post:
anna.diez[AT-tecken]surgsci.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 61, 6 tr
751 85 UPPSALA
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 61, 6 tr
751 85 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.