Organisation och personal

Jie Zhao

doktorand vid Institutionen för teknikvetenskaper, Fasta tillståndets elektronik

E-post:
jie.zhao[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
076-0629214
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen. 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.