Terje Kirketeig

läkare vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Anestesiologi och intensivvård

E-post:
terje.kirketeig[AT-tecken]surgsci.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ing 70, 1tr
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset ing 70 1 tr
751 85 UPPSALA
Tillgänglig:
Smärtcentrum

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.