Terese Magnusson

personalsamordnare vid Institutionen för kemi - Ångström, Verksamhetsstöd

E-post:
terese.magnusson[AT-tecken]kemi.uu.se
Telefon:
018-471 3433
Mobiltelefon:
070-1679620
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Kort presentation

Jag stödjer prefekt, ledning och medarbetare i personalärenden. Det är min uppgift att handlägga rekryteringsprocessen samt förlänga och avsluta anställningar. Jag handlägger även semestrar, tjänstledigheter och sjukfrånvaro. Jag är kontaktperson vid rehabilitering och ser till att regler och lagar efterföljs. Jag är också arbetsmiljö- och lika villkorsrepresentant.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.