Organisation och personal

Gülsah Merve Kilinch

gästforskare vid Institutionen för organismbiologi, Människans evolution

Telefon:
018-471 2624
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum EBC, Norbyv 18 A
Postadress:
Norbyv 18 A
752 36 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.