Astrid Pajur

doktorand vid Historiska institutionen

E-post:
astrid.pajur[AT-tecken]hist.uu.se
Telefon:
018-471 1557
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 A
Postadress:
Box 628
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Min forskning fokuserar på konsumtion och klädpraktiker i det tidigmoderna Tallinn, Estland. Genom analys av olika källor, till exempel bouppteckningar, testament och domstolsmaterial, undersöker jag vad människor i den tidigmoderna staden gjorde med sina kläder samt hur kläder skapade sociala relationer. Därmed menar jag också att begreppet "konsumtion" är mycket bredare än hittills ansett.

Under vårterminen 2018 är jag gästdoktorand vid Harvard University.

Mina kurser

Biografi

2015 - Doktorand, Historiska institutionen, Uppsala universitet

2012 - 2014 Masterexamen, Early Modern Studies, Historiska institutionen, Uppsala universitet

Masteruppsats: Costume and Control: Sumptuary Laws and Social Order in Seventeenth-century Tallinn

2008 - 2012 Kandidatexamen, huvudämne historia, biämne engelsk litteratur, Edinburgh universitet, Storbritannien

Kandidatuppsats: Spectacular Marriages: Early Modern Festival Books and the 1568 Wedding of Wilhelm V of Bavaria and Renata of Lorraine

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.