Organisation och personal

Katrin Attermeyer

post doc. vid Institutionen för ekologi och genetik, Limnologi

E-post:
katrin.attermeyer[AT-tecken]ebc.uu.se
Telefon:
018-471 2707
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt centrum (EBC)
Norbyv. 18 D
75236 Uppsala
Postadress:
Norbyv. 18 D
75236 Uppsala

Kort presentation

Mitt forskningsfokus är inom området akvatisk mikrobiell ekologi och kolets kretslopp. Jag är särskilt intresserad av mikrobiella kolomsättning och behandling av alloktont vs autoktont kol i alla typer av sötvattensystem. I det aktuella projektet vid Uppsala universitet studerar jag den dubbla rollen av sötvattens bakterier som konsumenter och producenter av DOC och kopplingen till DOC flockulering av alloktont DOC och kolinlagring i sediment.

Nyckelord: biogeochemistry microbial ecology aquatic-terrestrial coupling carbon cycle

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.