Johan Ericsson

doktorand vid Historiska institutionen

E-post:
johan.ericsson[AT-tecken]hist.uu.se
Telefon:
018-471 1532
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 A
Postadress:
Box 628
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Behandlar i mitt avhandlingsprojekt offentlig upphandling av byggnadsprojekt i Uppsala mellan 1880 och 1973. Fokus ligger på hur olika förvaltningsgrenar hanterade mötet med privata byggnadsentreprenörer mot bakgrund av olika regleringar. Är generellt intresserad av ekonomisk historia och förvaltningshistoria.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.