Anna Günther-Hanssen

doktorand vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
anna.gunther-hanssen[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 7373
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

"Arbets-titel" på mitt avhandlingsarbete: Naturvetenskapliga innehåll och andra agenter som medskapare av kön i förskolan.

"Working-title" of my PhD project: Scientific contents and other agents as co-producers of gender in preschool.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.