Anna Günther-Hanssen

doktorand vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
anna.gunther-hanssen[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 7373
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

"Arbets-titel" på mitt avhandlingsarbete: Naturvetenskapliga innehåll och andra agenter som medskapare av kön i förskolan.

"Working-title" of my PhD project: Scientific contents and other agents as co-producers of gender in preschool.


Nyckelord: gender genus identity materiality förskola naturvetenskap emergent science preschool materialitet

Mina kurser

Biografi

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Before starting my PhD in September 2015 I worked as a preschool teacher for nine years. My dissertation is planned in September 2020.

Forskning

In my Phd project I explore preschool children’s emergent scientific explorations and gendered becomings as mutual processes, and I aim to contribute with knowledge about how these processes gets constructed in embodied relations with the material-discursive environments and surroundings of the preschool. Data for the project was constructed during a 5 months field study in a Swedish preschool in a group of five year old children. Theoretically, I combine perspectives from emergent science, new materialism and gender theory. Foremost I make use of Karen Barad’s theory of agential realism.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.