Tobias Olofsson

doktorand vid Sociologiska institutionen, Doktorander

E-post:
tobias.olofsson[AT-tecken]soc.uu.se
Telefon:
018-471 5112
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Tobias Olofsson är doktorand vid Sociologiska Institutionen sedan september 2015 och medlem i Uppsala Laboratory of Economic Sociology. Tobias forskning fokuserar på hur (ut)värderingar, värden, prognoser, risk och motiveringar samspelar i långsiktiga socioekonomiska processer.

Under vårterminen 2018 var Tobias gästdoktorand vid Northwestern University, Evanston, Il. USA.

Nyckelord: ekonomisk sociologi economic sociology phenomenology pragmatism natural resources (e)valuations forecast sociology of prediction

Mina kurser

Biografi

Tobias Olofsson är sedan september 2015 doktorand vid Sociologiska Institutionen vid Uppsala Universitet. Olofsson är medlem i Uppsala Laboratory of Economic Sociology. Han har Fil. Kand. och Fil. Master i sociologi från Stockholms Universitet. Tobias undervisar i sociologisk teori, kvalitativa metoder samt handleder kandidatuppsatser.

Förtroendeuppdrag

Ordförande, Humanistiska och Samhällsvetenskapliga Doktorandutskottet (HSDU), 2016-2017.

Doktorandrepresentant I Områdesnämnden Humaniora och Samhällsvetenskap, 2016-2017

Sekreterare, Samhällsvetenskapliga Doktorandrådet (SDR), 2016-2017.

Andra sidor

<a href="https://www.researchgate.net/profile/Tobias_Olofsson2">Tobias Olofsson på ResearchGate</a>

Forskning

Olofssons forskning fokuserar på produktionen av förutsägelser i mineralprospektering och analyserar processerna genom vilka mineralfyndigheter värderas och definieras genom prospekteringsarbetet. Genom att studera prospekterings-processer angriper Tobias skapandet av prognoser om mineralers brytbara värde. Forskningen frågar hur (ut)värderingar, motiveringar och riskreduktion kommer samman i, och bidrar till att förutsäga resultatet av, komplexa processer.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.