Organisation och personal

Richard Gäddman Johansson

doktorand vid Sociologiska institutionen, Doktorander

E-post:
Richard.Johansson[AT-tecken]soc.uu.se
Telefon:
018-471 5194
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsv. 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Richard Gäddman Johansson är doktorand vid Sociologiska institutionen sedan september 2015. Richards nuvarande forskning fokuserar på sårbarhet, omsorgsrelationer, and vardagliga möten i samband med eller inom ramen för stödinsatser för personer med signifikanta funktionsnedsättningar enligt Lag (1993:387) om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (vanligen förkortat LSS). 

Nyckelord: vulnerability everyday life caregiving dependency support and service provision professionalization institutional ethnography ethics of care

Mina kurser

Biografi

Richard Gäddman Johansson har en kandidatexamen från Mälardalens högskola (Beteendevetenskapliga programmet) och en masterexamen från Uppsala universitet (Masterprogram i samhällsvetenskap). Huvudområdet för hans tidigare studier har varit sociologi på både grund- och avancerad nivå, men programmens interdisciplinära karaktär och Richards övergripande forskningsintressen har medfört att han även kommit att bekanta sig med andra närliggande forskningsområden (t.ex. psykologi, pedagogik, folkhäsla, kulturgeografi, funktionshinderstudier). 

Richard är medlem i forskargruppen Välfärd och livslopp vid Uppsala universitet. 

Forskning

Richard Gäddman Johansson jobbar för tillfället på en avhandling med arbetstiteln “I mötet med sårbarheten”, i vilken han studerar vardagsinteraktioner bland boende och personal vid stödinsats bostad med särskild service för personer med signifikanta funktionsnedsättningar. 

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.