Organisation och personal

Richard Johansson

doktorand vid Sociologiska institutionen, Doktorander

E-post:
Richard.Johansson[AT-tecken]soc.uu.se
Telefon:
018-471 5194
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsv. 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Richard Johansson is a PhD student in Sociology since September 2015. He is primarily interested in the study of care as a social phenomenon. Richard’s current research focuses on care and care relations in support and service arrangements provided to persons with neuropsychiatric disabilities who, in a Swedish context, are covered by the Act Concerning Support and Services for Persons with Certain Functional Impairments (Lag (1993:387) om Stöd och Service till vissa funktionshindrade, LSS). 

Mina kurser

Biografi

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Richard Johansson has previously conducted undergraduate studies at Mälardalens Högskola (BSc) and Uppsala University (MSc). He is a member of the Welfare and Life-course research group at Uppsala University. 

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.