Gunilla Lindqvist

universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
gunilla.lindqvist[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 3813
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Gunilla Lindqvist är docent i pedagogik och lektor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik vid Uppsala universitet. 2013 disputerade hon med avhandlingen Who should do What to Whom? Occupational Groups' Views on Special Needs. Hon är involverad i flera projekt och intresserar sig särskilt för forskning som bedrivs i förskolan, skolan och särskolan samt yrkesgruppers perspektiv på arbetet kring barn i behov av särskilt stöd, bland annat i relation till inkluderingsbegreppet.

Mina kurser

Biografi

Gunilla Lindqvist är docent i pedagogik och lektor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik vid Uppsala universitet. Hon är också lektor i pedagogik vid Högskolan Dalarna. 2013 disputerade hon med avhandlingen Who should do What to Whom? Occupational Groups' Views on Special Needs. I avhandlingen undersöks hur olika yrkesgrupper inom förskola och skola i en kommun ser på arbetet kring barn och elever i behov av särskilt stöd. Hon har en bakgrund som låg- och mellanstadielärare och tog examen vid Lärarhögskolan i Stockholm 1989. Hon har arbetat i grundskolan i över 20 år och 2002 tog hon även specialpedagogexamen vid Lärarhögskolan i Stockholm.

Gunilla ingår i forskargruppen PS (pedagogik, inriktning specialpedagogik) vid institutionen och den nationella forskargruppen REDDI (Research on Educational Dilemmas, Democracy and Inclusion). Hon är involverad i flera projekt och intresserar sig särskilt för forskning som bedrivs i förskolan, skolan och särskolan samt yrkesgruppers perspektiv på arbetet kring barn i behov av särskilt stöd, bland annat i relation till inkluderingsbegreppet. Andra intresseområden är ledarskap och förutsättningar för lärande i skiftande undervisningsmiljöer.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.