Madeleine Söderberg

Kort presentation

Jag undervisar och ger stöd till studenter och forskare i informationssökning samt i hur man använder referenshanteringsprogrammet Zotero. Är med i Team Vetenskaplig kommunikation som utvecklar stödet till forskare vid Uppsala universitet i frågor som rör bland annat open access, forskningsdata, bibliometri och publiceringsstrategier.

Min fasta arbetsplats finns på plan 4 på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket, men jag arbetar även på Ekonomikums bibliotek.

Nyckelord: bibliotekarie librarian zotero vetenskaplig kommunikation scholarly communication

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.