Organisation och personal

Madeleine Söderberg

Kort presentation

Jag undervisar och ger stöd till studenter och forskare i informationssökning samt i hur man använder referenshanteringsprogrammet Zotero. Är med i Team Vetenskaplig kommunikation som stödjer forskare vid Uppsala universitet kring bland annat open access, forskningsdata, bibliometri och publiceringsstrategier.

Min arbetsplats finns på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket, men jag arbetar även på Ekonomikums bibliotek.

Nyckelord: bibliotekarie librarian zotero vetenskaplig kommunikation scholarly communication

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.