Organisation och personal

Nina Karlstedt

administrativ chef vid Institutionen för kemi - Ångström, Verksamhetsstöd

E-post:
nina.karlstedt[AT-tecken]kemi.uu.se
Telefon:
018-471 7322
Mobiltelefon:
070-1679613
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 523
75120 Uppsala

Kort presentation

Jag ansvarar för att den administrativa avdelningens arbete är stödjande och levererar en högkvalitativ service till institutionens samtliga medarbetare. Jag är också ansvarig för att lagar och regler efterlevs samt att avdelningen utvecklas i takt med behoven. Jag är ansvarig för att mina medarbetare mår bra, har en rimlig arbetsbelastning samt en stimulerande utveckling.


Mina kurser

Biografi

Civilekonom från Lunds Universitet

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.