Organisation och personal

Martin Brischetto

praktikant vid Institutionen för teknikvetenskaper, Fasta tillståndets fysik

E-post:
martinsbrischetto[AT-tecken]live.com
Mobiltelefon:
073-9751597
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv. 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.