Jenny Lönnroth

forskare vid Institutionen för teknikvetenskaper, Industriell teknik

E-post:
Jenny.Lonnroth[AT-tecken]angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

forskare vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Etnologiska avdelningen

Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 H
Postadress:
Box 631
751 26 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.