Yvonne Hallesson

universitetslektor i svenskdidaktik med inriktning mot läs- och skrivförståelse (Tjänstledig) vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
yvonne.hallesson[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 1603
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala
Tjänstledig:
2018-03-14 - 2019-02-28

postdoktor vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
yvonne.hallesson[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 1294
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 L
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är postdoktor i svenska språket med inriktning mot språk och lärande vid Institutionen för nordiska språk. Jag är också anställd som lektor i didaktik med inriktning svenska vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, där jag ingår i forskargruppen STOLP . Mina forskningsintressen ligger inom det didaktiska fältet och rör bl.a. läs- och skrivutveckling, ämneslitteracitet (disciplinary literacy), samtal och interaktion om texter samt textanalys.

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Biografi

Jag disputerade 2015 vid Stockholms universitet med en avhandling om textsamtal. Avhandlingen undersöker och diskuterar hur textsamtal i gymnasieskolans historieundervisning kan stötta elevers läsande av ämnestexter. Åren 2008-2011 deltog jag i en forskarskola i läs- och skrivutveckling vid Stockholms universitet. Inom ramen för den lade jag fram licentiatuppsatsen Högpresterande gymnasieelevers läskompetenser, som belyser utmärkande drag hos en grupp goda läsare. Jag är legitimerad gymnasielärare i svenska och engelska.

Sedan hösten 2015 är jag anställd vid Uppsala universitet. För närvarande är jag postdoktor vid Institutionen för nordiska språk och arbetar heltid med ett forskningsprojekt om skriftbruk i gymnasieskolan. Jag har också arbetat som forskare och lektor i svenskdidaktik vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Där har jag undervisat på lärarutbildningen i kurser i svenska och inom utbildningsvetenskaplig kärna, och deltagit i ett forskningsprojekt kring elevers ämnesspecifika läsande på olika stadier.

Forskning

Jag intresserar mig för relationen mellan språk och lärande. Mina forskningsintressen handlar huvudsakligen om läsande, skrivande och samtalande om texter i olika undervisningsämnen. I mitt nuvarande forskningsprojekt undersöker jag skriftbruk i gymnasieskolan med fokus på läsande och skrivande i olika ämnen och på olika program.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.