Organisation och personal

Yvonne Hallesson

universitetslektor i svenskdidaktik med inriktning mot läs- och skrivförståelse vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
yvonne.hallesson[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 1603
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

postdoktor vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
yvonne.hallesson[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 1294
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 L
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är anställd som lektor i didaktik med inriktning svenska vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier men forskar för närvarande på heltid som postdoktor vid Institutionen för nordiska språk. Mina forskningsintressen rör språk och lärande, läs- och skrivutveckling, disciplinary literacy, samtal och interaktion om texter samt textanalys.

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Biografi

Inom ramen för en forskarskola i läs- och skrivutveckling vid Stockholms universitet lade jag 2011 fram licentiatuppsatsen Högpresterande gymnasieelevers läskompetenser. Studien belyser utmärkande drag hos en grupp goda läsare. Jag disputerade sedan i språkdidaktik våren 2015. Avhandlingen Textsamtal som lässtöttande aktivitet undersöker och diskuterar hur textsamtal i gymnasieskolans historieundervisning kan stötta elevers läsande av ämnestexter. Jag är legitimerad gymnasielärare i svenska och engelska.

Sedan hösten 2015 är jag anställd vid Uppsala universitet, som forskare och lektor i svenskdidaktik vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Jag har deltagit i ett forskningsprojekt kring elevers ämnesspecifika läsande på olika stadier samt undervisat på lärarutbildningen i kurser i svenska och inom utbildningsvetenskaplig kärna. För närvarande är jag postdoktor vid Institutionen för nordiska språk och arbetar heltid med ett forskningsprojekt om skriftbruk i gymnasieskolan.

Forskning

Jag intresserar mig för relationen mellan språk och lärande. Mina forskningsintressen handlar huvudsakligen om läsande, skrivande och samtalande om texter i olika undervisningsämnen. I mitt nuvarande forskningsprojekt undersöker jag skriftbruk i gymnasieskolan med fokus på läsande och skrivande i olika ämnen och på olika program.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.