Organisation och personal

Carl Mikael Carlsson

forskare vid Historiska institutionen

E-post:
carlmikael.carlsson[AT-tecken]hist.uu.se
Fax:
018-471 1545
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 A
Postadress:
Box 628
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är forskare inom projektet Genus och arbete. Just nu arbetar jag med en uppsats om arbetsrelationer i ett 1840-talshushåll och hur de påverkades av döden.

Min doktorsavhandling, Det märkvärdiga mellantinget, handlar om ståndsutjämning mellan 1780 och 1900. Den ges under läsåret 2017–2018 ut som dissertationsoratorium (länk härunder).

Det märkvärdiga mellantinget – The Musical

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.