Mia Berg

handledare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Grundutbildning

E-post:
mia.berg[AT-tecken]medsci.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, Ing. 40, 5 tr
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, Ing.40, 5 tr
751 85 UPPSALA

specialistsjuksköterska vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Anestesiologi och intensivvård

E-post:
mia.berg[AT-tecken]surgsci.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ing 70, 1tr
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset ing 70 1 tr
751 85 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.