Organisation och personal

Théo Berthet

forskare vid Institutionen för geovetenskaper, Geofysik

E-post:
theo.berthet[AT-tecken]geo.uu.se
Besöksadress:
Geocentrum, Villav. 16
752 36 Uppsala
Postadress:
Villav. 16
752 36 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Click here to know more about me.

Nyckelord: geodynamics geophysics active tectonics drilling

Mina kurser

Biografi

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Click here to know more about me.

Forskning

My research activities mostly focus on geodynamics of mountain building and associated tectonic processes at different time scales. My principal tools of investigation are geophysical imaging (gravimetry, seismics, seismology) to decipher crustal structures and seismotectonics to observe and quantify active deformation in orogens (geomorphology, geodesy, radiometricdating). I take advantage of these observations and geophysical data to constrain numerical modelling (2D and 3D thermo-mechanical finite element modelling) of different geodynamical contexts. The main areas I work on are the Scandinavian Caledonides, the Himalayas, the Alps and Taiwan.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.