Sigrid Schottenius Cullhed

forskare Forskare vid Kung. Vitterhetsakademien vid Litteraturvetenskapliga institutionen

E-post:
sigrid.cullhed[AT-tecken]littvet.uu.se
Telefon:
018-471 2902
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Gift med Eric Cullhed, två barn födda 2013 och 2014.

https://vitterhetsakad.academia.edu/SigridSchotteniusCullhed

Anställningar

 • 2014–: Akademiforskare, litteraturvetenskap, Uppsala universitet (finansierad av Kungliga Vitterhetsakademien)
 • 2013–2016: Föräldraledig (27 månader)
 • 2008–2013: Doktorandtjänst, litteraturvetenskap, Göteborgs universitet

Utbildning

 • 2008–2012: Doktorandstudier i litteraturvetenskap, Göteborgs universitet
 • 2009–2010: Studier i latinsk filologi, Scuola Normale Superiore di Pisa
 • 2002–2007: Magisterexamen i litteraturvetenskap, Stockholms universitet
 • 2002–2005: Kandidatexamen i franska, Stockholms universitet
 • 2004–2005: Studier i ‘Lettres modernes’, Université de Paris VII

Konferensmedverkan och gästföreläsningar (urval)

 • Konferensbidrag, ”Att närma sig äldre litteratur”, ämneskonferens ”Att lära (av) litteraturhistorien: teori och praktik i undervisningen”, Uppsala universitet
 • Gästföreläsning, “Den kristna sierskan från Rom”, Collegium Patristicum Lundense, ”Kvinnor i tidiga kyrkan”, Lunds universitet
 • Symposiebidrag, "Bride theft, rape and silence in Greek and Roman myth", Uppsala Women in Research: Annual Afternoon Symposium" (ht 2018)
 • Seminarium, "The Rape of the Sabine Women: A Cultural History of Marriage and Violence in Western Culture", Uppsala University (ht 2018)
 • Konferensbidrag, "Persephone in Pieces", ”Epitome. From fragmentation to re-composition (and back again)”, Academia Belgica, Rom (vt 2018)
 • Konferensbidrag, "Settling as a Mother and Doula in Sweden", ”Mothers, Mobility and Migration”, Maynooth University (vt 2018).
 • Gästseminarium, ”Läsningar av senantiken – en ny antologi och ett aktuellt forskningsfält”, Äldretextseminariet, Stockholms universitet (vt 2018).
 • Gästföreläsning, ”Rome Post Mortem: The Many Returns of Rutilius Namatianus” på ”The Classics Research Seminar”, School of History, Classics and Archaeology, University of Edinburgh (vt 2017)
 • Gästseminarium, ”Reading Late Antiquity”, på ”Late Antique Lunches”, School of History, Classics and Archaeology, University of Edinburgh (vt 2017)
 • Inledningsanförande, "When you cut in Virgil the future leaks out”, tvådagarskonferens, Nachwuchsforum Latein, Ghent University (vt 2015)
 • Konferensbidrag "När Sapfo kom ut”, Klassisk filologi i Sverige, Kungliga Vitterhetsakademien, Stockholm (vt 2013)
 • Konferensbidrag, “Reading Textual Patchwork in the Renaissance”, Weben und Gewebe in der Antike, Universität Basel (ht 2012)
 • Konferensbidrag, “Proba, Jerome and the Modern Scholar”, Décadence. ‘Decline and Fall’ or ‘Other Antiquity?’, Freie Universität, Berlin (ht 2011)
 • Konferensbidrag, “Proba’s Cento: Its Author and Ancient Readers”, The Classics Renewed, Rice University, Texas (vt 2011)
 • Konferensbidrag, “Typological poetics in the Cento of Proba”, Intermixti Spiritus Oris. The interface between rhetoric and poetry in Late Antiquity, Ghent University (vt 2009)

Utåtriktad verksamhet

 • Föreläsning: "Moderna myter: Demeter och Persefone åtskilda", Senioruniversitetet, Uppsala (ht 2018)

 • Föreläsning: "Lucretias protest, Filomelas tystnad", "Lagrime e sospiri eller varför klagar nymfen?" konsert i Nacka kyrka (ht 2018)

 • Medverkan i radio: "Hypatia", P3 Historia (23 september 2018)

 • Föreläsning, ”När du skär i Vergilius läcker framtiden ut”, Missionskyrkans och Valsätrakyrkans Pensionärsgemenskap i Uppsala (vt 2017)

 • Medverkan i radio: ”Vad är en musa?”, Godmorgon världen! (14 augusti 2016)

 • Medverkan i radio: ”Litterärt återbruk från Oidipus till Salander”, av Erik Hedtjärn i Godmorgon världen! (30 september 2015)

Utmärkelser

 • Northern Scholars Scheme, University of Edinburgh (2017)
 • Beskowska priset, Vitterhetsakademien (2014)
 • Stina och Erik Lundbergs fond, Svenska Akademien (2013)
 • Karl och Betty Warburgs fond (2012)

Forskning

"Late Antiquity in the Scholarly Imagination"

Projektets syfte är att undersöka senantikens framväxt som begrepp inom den klassiska filologin, och hur dess skiftande historiska och sociokulturella definitioner har fungerat i samspel med estetisk tolkning och värdering av latinska texter skrivna under denna tid.

Forskningsintressen

Antik och medeltida litteratur, genusvetenskap, receptionsestetik, begreppshistoria, kulturhistoria,

Publikationer (urval)

 • ”Persephone in Pieces: Claudian on the Rape of Proserpine”, kommande i Ramus: Critical Studies in Greek and Roman Literature (Cambridge: Cambridge University Press)
 • "Proba, Faltona Betitia", kommande i Oxford Classical Dictionary (Oxford/New York: Oxford University Press).
 • “The Consolation of Late Antiquity: Pierre Courcelle (1912–1980)”, kommande i The New Late Antiquity, red. M. Formisano och C. Ando (Heidelberg: Universitätsverlag Winter)
 • “Rome Post Mortem: The Many Returns of Rutilius Namatianus”, Reading Late Antiquity, red. S. Schottenius Cullhed och M. Malm (Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2017)
 • “Introduction”, Reading Late Antiquity, red. S. Schottenius Cullhed och M. Malm (Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2017)
 • "Me too” ger röst åt tusentals år av tystnad.", Svenska Dagbladet, 19 oktober, s. 26.
 • “Persefone: missbrukare eller missbrukad? ”, Tidskrift för litteraturvetenskap (2017) 20–33.
 • E. Cullhed och S. Schottenius Cullhed, “Below the Tree of Life”, kommande i Roundtrip to Hades: Visits to the Underworld in Mediterranean Tradition, red. G. Ekroth och I. Nilsson (Brill: Leiden)
 • “In Bed with Virgil: Ausonius Past and Present”, Greece and Rome 63:2 (Cambridge: Cambridge University Press, 2016) 237–250
 • “Så har myterna om ‘raserna’ och Roms undergång hållits levande”, Dagens Nyheter, 2 maj 2016
 • “När Sapfo kom ut”, Klassisk filologi i Sverige (Stockholm: Kungl. Vitterhets, Historie och Antikvitetsakademien 2015) 190–202
 • Proba the Prophet: The Christian Virgilian Cento of Proba (Leiden: Brill, Mnemosyne Supplements, 2015)
 • “Proba, Jerome and the Modern Scholar”, Décadence ‘Decline and Fall’ or ‘Other Antiquity’? (Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2014) 199–222
 • “Desire in Hrotsvith’s Hagiographical Legends”, Pangs of Love and Longing: Configurations of Desire in Premodern Literature, red. A. Cullhed et al. (Cambridge: Cambridge Scholars Publishing 2013) 204–15
 • “Typology and the Cento of Proba”, Quaderni Urbinati di Cultura Classica 95 (2010) 43–52

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.