Organisation och personal

Sigrid Schottenius Cullhed

forskare Forskare vid Kung. Vitterhetsakademien vid Litteraturvetenskapliga institutionen

E-post:
sigrid.cullhed[AT-tecken]littvet.uu.se
Telefon:
018-471 2902
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Gift med Fil. dr. Eric Cullhed, två barn födda 2013 och 2014.

https://vitterhetsakad.academia.edu/SigridSchotteniusCullhed

Anställningar

 • 2014–: Akademiforskare, litteraturvetenskap, Uppsala universitet (finansierad av Kungliga Vitterhetsakademien)
 • 2013–2016: Föräldraledig (sammanlagt 27 månader)
 • 2008–2013: Doktorandtjänst, litteraturvetenskap, Göteborgs universitet

Utbildning

 • 2008–2012: Doktorandstudier i litteraturvetenskap, Göteborgs universitet
 • 2009–2010: Studier i latinsk filologi, Scuola Normale Superiore di Pisa
 • 2002–2007: Magisterexamen i litteraturvetenskap, Stockholms universitet
 • 2002–2005: Kandidatexamen i franska, Stockholms universitet
 • 2004–2005: Studier i ‘Lettres modernes’, Université de Paris VII

Konferensmedverkan och gästföreläsningar

 • Gästföreläsning (inbjuden) ”Rome Post Mortem: The Many Returns of Rutilius Namatianus” på ”The Classics Research Seminar”, School of History, Classics and Archaeology, University of Edinburgh (vt 2017)
 • Gästseminarium (inbjuden) ”Reading Late Antiquity”, på ”Late Antique Lunches”, School of History, Classics and Archaeology, University of Edinburgh (vt 2017)
 • Inledningsanförande (inbjuden) "When you cut in Virgil the future leaks out”, tvådagarskonferens, Nachwuchsforum Latein, Ghent University (vt 2015)
 • Konferensbidrag "När Sapfo kom ut”, Klassisk filologi i Sverige, Kungliga Vitterhetsakademien, Stockholm (vt 2013)
 • Anförande ”The Cento of Proba, Imitation, Originality and Plagiarism”, Imitation and Originality: A Classical Issue, Göteborgs universitet (vt 2013)
 • Konferensbidrag (inbjuden), “Reading Textual Patchwork in the Renaissance”, Weben und Gewebe in der Antike, Universität Basel (ht 2012)
 • Konferensbidrag (inbjuden),  “Proba, Jerome and the Modern Scholar”, Décadence. ‘Decline and Fall’ or ‘Other Antiquity?’, Freie Universität, Berlin (ht 2011)
 • Konferensbidrag (inbjuden), “Proba’s Cento: Its Author and Ancient Readers”, The Classics Renewed, Rice University, Texas (vt 2011)
 • Anförande “Proba’s Cento: Its Readers and Saint Jerome”, Literary Approaches to Latin and Greek Literature, Uppsala universitet (vt 2011)
 • Konferensbidrag “Proba and the Cento tradition”, The Small World of Late Antiquity, Uppsala University (vt 2010)
 • Konferensbidrag “Senantik diktning med eller utan författare”, Författarens ställning i litteraturvetenskapen, Göteborgs universitet (vt 2010)
 • Konferensbidrag “Probas Cento i mediehistorisk belysning”, Codex and Code: Aesthetics, Language and Politics in an Age of Digital Media, The Nordic Association for Comparative Literature (NorLit), Stockholm (ht 2009)
 • Konferensbidrag (inbjuden) “Typological poetics in the Cento of Proba”, Intermixti Spiritus Oris. The interface between rhetoric and poetry in Late Antiquity, Ghent University (vt 2009)

Utåtriktad verksamhet

 • Föreläsning (inbjuden), ”När du skär i Vergilius läcker framtiden ut”, Missionskyrkans och Valsätrakyrkans Pensionärsgemenskap i Uppsala (vt 2017)

 • Medverkan i radio: ”Vad är en musa?”, Godmorgon världen! (14 augusti 2016)

 • Medverkan i radio: ”Litterärt återbruk från Oidipus till Salander”, av Erik Hedtjärn i Godmorgon världen! (30 september 2015)
 • Avhandlingspresentation, Proba the Prophet, på “Unga doktorander har ordet”, Svenska Litteratursällskapet (ht 2013) 
 • Avhandlingspresentation, Proba the Prophet, Newman-institutet, Uppsala (ht 2013) 

Sakkunnighetsuppdrag och förtroendeuppdrag 

 • Recensionsredaktör för Svenska litteratursällskapets tidskrift Samlaren, 2017–2020
 • Ledamot i fakultetsnämndens valberedning, Uppsala universitet, 2018–2020
 • Suppleant i Institutionsstyrelsen, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet 2016–2019
 • Sakkunnig i samband med antagning till forskarutbildning, Uppsala universitet (vt 2016, vt 2017)
 • Sakkunnig åt förlag, skriftserier och tidskrifter (bl.a. Brill, Litteratur och Samhälle, Tidskrift för Litteraturvetenskap)
 • Ordförande för Doktorandföreningen vid Institutionen för Litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet (2010–2011)

Samarbeten och internationalisering 

 • Seminarium tillsammans med Gunnel Ekroth, professor i Antikens kultur och samhällsliv, Uppsala universitet (vt 2017)
 • Presentation av projektet ”Late Antiquity in the Scholarly Imagination”, Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet (ht 2016).
 • Arrangör av den internationella och tvärvetenskapliga konferensen Reading Late Antiquity, Kungliga Vitterhetsakademien, tillsammans med professor Mats Malm (vt 2015)
 • Medlem i de två internationella nätverken GROLA (Ghent Readers of  Late Antiquity) och ISLA (International Society of Late Antiquity).  
 • Marie Curie-ansökan, ”Late Antiquity in the Scholarly and Popular Imagination”, uttagen till tätgruppen (ht 2013)
 • Medlem i det internationella tvärvetenskapligt nätverket ”Configurations of Desire in Premodern Literature”, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond (2010–2012)
 • Medarrangör, nationell ämneskonferens i litteraturvetenskap, Göteborgs universitet (2010)
 • Doktorandrepresentant samt deltagare på konferens och kurser på Georg Brandes skolen, Köpenhamns universitet (vt 2008 och vt 2009)

Stipendier och priser

 • Magnus Bergvalls Stiftelse (2015)
 • Beskowska priset, Vitterhetsakademien (2014)
 • Åke Wibergs stiftelse (2014)
 • Jacob Lettersteds stipendiefond (2014)
 • Harald och Tonny Hagendahls minnesfond (2014)
 • Stina och Erik Lundbergs fond, Svenska Akademien (2013)
 • Karl och Betty Warburgs fond (2012)
 • Helge Axelsson Johnsons stiftelse (2012, 2016)
 • Kungliga Vetenskaps– och Vitterhets-samhället i Göteborg (2012)
 • Stiftelsen Paul och Marie Berghaus donationsfond (2012)
 • Fondazione Famiglia Rausing (2009, 2011 och 2013)
 • Adlerbertska Stipendiestiftelsen (2008, 2009 och 2011)
 • Göteborgs universitets forskningsfond, Jubileumsfonden (2009)
 • Ingenjören C M Lericis stipendium (2009)
 • Knut och Alice Wallenberg Stiftelse (2009)
 • Stiftelsen Torsten och Ingrid Gihls fond (2009, 2014)
 • Stiftelsen Oscar Ekmans stipendiefond (2009)

Undervisning

Uppsala universitet

 • Utvecklat den historiska fortsättningskursen ”Den okända antiken” (7,5 hp), (ht 2017)
 • Utvecklat och givit doktorandkursen ”Medeltid, Renässans, Barock” (7,5 hp), (vt 2015, vt 2017)  
 • Examinator för kandidatuppsats (vt 2016), och masteruppsats (ht 2016).
 • Handledare kandidatuppsats (ht 2016).
 • Handledare för två masteruppsatser med start ht 2016.
 • Presentation på ett pedagogiskt utvecklingsseminarium anordnat av Kommittén för lika villkor  om hur jag arbetar med genusperspektiv i min undervisning på antiken och medeltiden, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet (ht 2016)
 • Läst och fullföljt den universitetspedagogiska kursen ”Handledning av studenter” (ht 2016)
 • Forskningsanknutna föreläsningar på A-nivå (kvalitetsmedel): ”Sapfo” och ”Medeltida latinitet och folkspråklighet” (ht 2016)
 • Planerat och givit grundkursen ”Medeltid till 1700-tal” i samarbete (2015) (7,5 hp), och sedan återigen på egen hand våren 2016 (7,5 hp)

Södertörns högskola

 • Föreläsningar ht 2009 och ht 2010 om Sapfo och lyrik som sedan utvecklades till momentet ”Sapfo, Lyrik, genre” som jag gav ht 2011, ht 2012 och ht 2013 (1,5 hp)

Göteborgs universitet

 • Undervisning på den nationella doktorandkursen ”Perspektiv på antiken” (7,5 hp) inklusive handledning och examination av doktorander (ht 2014–vt 2015)
 • Gav den historiska kursen ”Litteraturhistoria och tolkning. Klassicism till modernism” i samarbete (7,5 hp), (ht 2012)
 • Föreläsning om De homeriska hymnerna (2009) på avancerad nivå, Tidig kristen historia och litteratur (2010), på grundnivå, samt Genreteori (2010, 2011, 2012) på grundnivå.

Forskning

"Late Antiquity in the Scholarly Imagination"

Projektets syfte är att undersöka senantikens framväxt som begrepp inom den klassiska filologin, och hur dess skiftande historiska och sociokulturella definitioner har fungerat i samspel med estetisk tolkning och värdering av latinska texter skrivna under denna tid. 

Forskningsintressen

Antik och medeltida litteratur, receptionsteori, begreppshistoria, kulturhistoria, genusteori

Pågående forskning

 • Redaktör för antologin Reading Late Antiquity tillsammans med professor Mats Malm. 
 • Färdigställande av kapitlet "Våldtäktens språk: Kvinnorov och lidande i den antika litteraturen" till antologi, red. Torsten Pettersson, planerad utgivning 2018. 
 • Förbereder tillsammans med fil. lic. Maria Svenning ett intervjubaserat kapitel till antologin ”Mamma hursomhelst” med planerad utgivning 2018 inom ramen för VR-projektet "Mamma hursomhelst: Litterära, vårdrelaterade och mediala berättelser" (Anna Williams och Margaretha Fahlgren)
 • Arbete med en monografi inom ramen för projektet ”Late Antiquity in the Scholarly Imagination”
 • Förberedelser av huvudanförande, "Persephone in Pieces", till konferensen ”Epitome. From fragmentation to re-composition (and back again)”, Ghent University (vt 2018)

Publikationer

 • "Proba, Faltona Betitia", kommande i Oxford Classical Dictionary (Oxford/New York: Oxford University Press). 
 • “The Consolation of Late Antiquity: Pierre Courcelle (1912–1980)”, kommande i The New Late Antiquity, red. M. Formisano och C. Ando (Heidelberg: Universitätsverlag Winter)
 • “Rome Post Mortem: The Many Returns of Rutilius Namatianus”, Reading Late Antiquity, red. S. Schottenius Cullhed och M. Malm (Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2017)
 • “Introduction”, Reading Late Antiquity, red. S. Schottenius Cullhed och M. Malm (Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2017)
 • "Me too” ger röst åt tusentals år av tystnad.", Svenska Dagbladet, 19 oktober, s. 26.
 • “Persefone: missbrukare eller missbrukad? ”, Tidskrift för litteraturvetenskap (2017) 20–33.
 • E. Cullhed och S. Schottenius Cullhed, “Below the Tree of Life”, kommande i Roundtrip to Hades: Visits to the Underworld in Mediterranean Tradition, red. G. Ekroth och I. Nilsson (Brill: Leiden)
 • recension av Shaping Heroic Virtue. Studies in the Art and Politics of Supereminence in Europe and Scandinavia, red. S. Fogelberg Rota, A. Hellerstedt (Leiden: Brill, 2015), i TFL (2016): 85–88
 • “In Bed with Virgil: Ausonius Past and Present”, Greece and Rome 63:2 (Cambridge: Cambridge University Press, 2016) 237–250
 • “Så har myterna om ‘raserna’ och Roms undergång hållits levande”, Dagens Nyheter, 2 maj 2016
 • Recension av Anke Rondholtz, The Versatile Needle: Hosidius Geta’s Cento, Gnomon 88 (München: C. H. Beck, 2016) 462–463
 •  “Patterning Past and Future: Virgil in Proba’s Biblical Cento”, Classics Renewed (Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2016) 97–110
 • “Sierskan Proba”, Medeltidens genus, red. L. Hermanson och A. Magnúsdóttir (Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis 2016) 95–110
 •  “När Sapfo kom ut”, Klassisk filologi i Sverige (Stockholm: Kungl. Vitterhets, Historie och Antikvitetsakademien 2015) 190–202
 •  Proba the Prophet: The Christian Virgilian Cento of Proba (Leiden: Brill, Mnemosyne Supplements, 2015)
 •  ”Reading Textual Patchwork”, Weben und Gewebe in der Antike (Oxford: Oxbow 2015) 235–243
 •  “Proba, Jerome and the Modern Scholar”, Décadence ‘Decline and Fall’ or ‘Other Antiquity’? (Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2014) 199–222
 • ”Parallella levnadsberättelser: Sapfo, drottning Kristina och Victoria Benedictsson”, i Liv, lust och litteratur, red. K. Hermansson et al. (Göteborg: Makadam förlag 2014) 267–273
 • “Desire in Hrotsvith’s Hagiographical Legends”, Pangs of Love and Longing: Configurations of Desire in Premodern Literature, red. A. Cullhed et al. (Cambridge: Cambridge Scholars Publishing 2013) 204–15
 • Proba the Prophet: Studies in the Christian Virgilian Cento of Proba (diss. Göteborg 2012)
 • “Probas Cento i mediehistorisk belysning”, NORLIT 2009: Codex and Code, Aesthetics, Language and Politics in an Age of Digital Media (2010) 351–358
 • “Vergilius i lapptäcke. Om Probas skapelsehistoria”, Subaltern (2010) 54–57
 • “Typology and the Cento of Proba”, Quaderni Urbinati di Cultura Classica 95 (2010) 43–52

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.