Rickard Grassman

forskare vid Institutionen för teknikvetenskaper, Industriell teknik

E-post:
Rickard.Grassman[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7723
Mobiltelefon:
070-7442266
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Dr. Rickard Grassman is a senior researcher and lecturer at the Department of Engineering Sciences and Management in Uppsala University. His primary research explores social media technologies, including virtual currencies, and the impact and interrelation of such technologies with identity, innovation, ideology, power and social movements.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.