Organisation och personal

Håkan Kullvén

universitetslektor vid Institutionen för teknikvetenskaper, Industriell teknik

E-post:
Hakan.Kullven[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3107
Mobiltelefon:
073-5004580
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Kort presentation

Lektor och grundutbildningsansvarig vid avdelningen för Industriell teknik vid Teknikvetenskaper.

Kontakt: Rum 4209A vid Ångströmslaboratoriet

Kursansvarig för:

1TE070 Materialekonomi/Uppskalning

1TE674 Entreprenörskolan: Ledarskap och styrning

1TE710 Industritillämpat projekt i energiteknik

1TE728 Industriell ekonomi

1TE962 Examensarbete i industriell teknik

 

Undervisar även i:

1TE012 Innovationsledning och entreprenörskap

1GV101 Projektledning av vindkraftsprojekt

Akademiska meriter: ED, Excellent lärare

Mina kurser

Biografi

2014- Lektor vid Uppsala Universitet

2001-2014 Lektor vid KTH

1997-2001 Lektor vid Södertörns högskola

1995-1997 Lektor vid Högskolan i Karlstad

1985-1995 Adjunkt vid Högskolan i Karlstad

 

 

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.