Ethel Blom Marx

fakultetshandläggare vid Områdeskanslier, Kansliet för medicin och farmaci; Enheten för ledningsstöd

E-post:
ethel.blom[AT-tecken]uadm.uu.se
Mobiltelefon:
070-4250711
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

projektkoordinator vid Avdelningen för externa relationer, Enheten för uppdragsutbildning

E-post:
ethel.blom[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 7597
Mobiltelefon:
070-4250711
Besöksadress:
Rum PLA 00253 Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Som projektkoordinator vid Avdelningen för uppdragsutbildning (AUU) är min huvuduppgift att koordinera och genomföra utbildningsprojekt till kunder inom offentlig sektor. Det innebär tät kontakt med kunder, kursdeltagare, utbildare och andra involverade parter. Jag arbetar till största delen med projekt inom Arbetsförmedlingen.

Besök vår webbplats www.uu.se/uppdragsutbildning

FORTBILDNING - Vi utbildar det offentliga Sverige!

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.