Elin Bergeås Kuutmann

biträdande universitetslektor vid Institutionen för fysik och astronomi, Högenergifysik

E-post:
elin.bergeaas.kuutmann[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3828
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Experimentell partikelfysiker, medlem i ATLAS-experimentet på CERN sedan 2004. Speciellt interesserad av den tyngsta kända elementarpartikeln, topp-kvarken, och dess kopplingar till higgspartikeln (eller -partiklarna).

Mina kurser

Biografi

Fil.dr. i fysik, Stockholms universitet, 1 februari 2010.
DESY fellow (post-doktor) vid DESY i Zeuthen, 1 februari 2010- 31 december 2012.
Post-doktor vid Humboldt-universitetet i Berlin 1 januari 2013 - 30 april 2014.
Biträdande universitetslektor vid Uppsala universitet sedan 1 maj 2014.
Docent i fysik med inriktning mot elementarpartikelfysik vid Uppsala universitet, 20 februari 2018.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.