Organisation och personal

Olle Eriksson

examensarbetare vid Institutionen för medicinsk cellbiologi, Forskargrupp Johan Kreuger

Besöksadress:
Uppsala Biomedicinska centrum, BMC
Husargatan 3
751 23 Uppsala
Postadress:
Box 571
751 23 UPPSALA

gäststudent vid Institutionen för fysik och astronomi, Administration och service

E-post:
olle.eriksson90[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.