Carl Hägglund

biträdande universitetslektor vid Institutionen för teknikvetenskaper, Fasta tillståndets elektronik

E-post:
Carl.Hagglund[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 6283
Mobiltelefon:
073-1014036
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen. 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Kort presentation

Carl Hägglund är biträdande lektor med inriktning mot optik för solcellsmaterial.

Nyckelord: photovoltaics nanotechnology finite element methods solar cells nano-optics plasmonic solar cells spectroscopic ellipsometry atomic layer deposition block copolymer lithography

Mina kurser

Biografi

Carl Hägglund disputerade i fysik vid Chalmers Tekniska Högskola. Efter en postdok-period vid Stanford University, är han nu biträdande lektor inom området optik för solcellsmaterial vid Uppsala universitet.

Forskning

Forskningen fokuserar på användandet av nano-optik och nanoteknik i solceller, både inom relativt etablerade tunnfilmssolceller (CIGS, CZTS) och för nya typer av solceller (tennsulfid, perovskiter, kvantprickar).

Ett projekt, finansierat av vetenskapsrådet, utforskar kombinationer av plasmon-aktiva nanostrukturer och halvledarskikt skapade med atomlagerdeposition (ALD) för att realisera nya och mycket mer resurseffektiva solceller med ultratunna (nanometer-tjocka) absorptionsskikt.

I ett nytt spår, finansierat av Energimyndigheten och VR, studeras möjligheten att skapa bättre och billigare tandemsolceller med hjälp av nanoteknik. Nanofabricering är en viktig del av arbetet och görs företrädesvis med uppskalningsbara metoder baserade på självorganisation, såsom blocksampolymer-litografi. Optisk karakterisering med speciellt spektroskopisk ellipsometri, och numeriska beräkningar med hjälp av finita elementmetoden, är andra väsentliga verktyg i arbetet.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.